logoArty-vipr2scrit

Coming to a Device near you Very Soon

Will You Be Ready?

Days
Hours
Minutes
Seconds

Get a Creativity Boost

1 %
Memory Improvement

Sự tiến bộ trong quá trình luyện tập của bạn sẽ tuỳ thuộc vào: 1) việc bạn nghiêm túc làm theo các hướng dẫn trong từng mô-đun như thế nào; 2) mức độ cam kết của bạn vào việc học ( bạn phải học ít nhất 20 phút 1 ngày, 6 ngày một tuần và liên tục trong 12 tuần; và 3) quan điểm học của bạn (phải thực sự tích cực).. 

1 %
Fluency improvement

The amount of improvement you make depends on 1) how strictly you follow the instructions in the modules; 2) your level of commitment (Must commit to at least 20 minutes a day, 6 days a week for 12 weeks ) and 3) your attitude (ie positive).

See your Confidence
Go through the Roof

You still have 3 Points to get before you’re eligible

Where is your confidence level? 40%

Sign up here & now

×
×

Basket