Khoá học tăng cường ghi nhớ và sự lưu loát chỉ trong 24 giờ.(Power up Memory and Fluency through 24 Hour* Course.)

vicLadypig300

Cải thiện độ lưu loát và nâng cao khả năng khi nhớ của bạn một cách tự nhiên, không mệt mỏi và dễ dàng với 16 học phần, tặng thêm một số phần thưởng đặc biệt. Tăng sự Tập trung, Tốc độ và Hiệu quả. Tăng tính Linh hoạt, Độ chú ý và Sáng tạo. Nhấn vào liên kết ở bảng điều hướng phía trên tiếp sau dấu †† để có ví dụ mẫu miễn phí. Kéo xuống để có thêm thông tin về mỗi học phần hoặc nhấn vào đây để biết làm cách nào nhận được 4 học phần miễn phí và tải về trò chơi ngữ pháp cổ điển. Nâng cấp Khả năng Ghi nhớ và Độ lưu loát Tiếng Anh của bạn bằng cách đăng ký NGAY. *24 giờ tập trung cao độ hoặc gần 1,500 phút trải dài trong 12 tuần; (xấp xỉ 20 phút mỗi ngày, 6 ngày một tuần.) Or get your free stuff now here

Organically, painlessly and effortlessly improve your fluency and upgrade your memorizing capabilities with these 16 modules plus a few special bonuses. Increase Focus, Speed and Efficiency. Increase Flexibility, Attention and Creativity. Click on the links in the navigation panel above followed by the †† for your free samples. Scroll down for more info on each module or click here for details on how to get your 4 free modules and download a retro grammar game. Upgrade your Memorization Capabilities and English Fluency by subscribing Now. *24 highly-focused hours or almost 1,500 minutes spread over 12 weeks; (20 minutes a day, 6 days a week.)... ......subscribing

ccs swrmt23 260

Module #1. MỒ HÔI LẠNH LẠNH(Cool, Cool Sweat) !(Comics)!

Trong học phần này, bạn tìm được giọng tiếng Anh của bạn khi chơi và thử nghiệm, rồi sau đó làm chủ một số mặt khó nhất trong phát âm tiếng Anh. Bạn đã từng NGHE gì đó nhưng nó KHÔNG có? Bạn có thường xuyên KHÔNG NGHE được đó LÀ GÌ? Thực hành Nhấn âm, Trọng âm và Ngữ điệu Lưu loát, Luyện tập Trí nhớ NGAY TẠI ĐÂY để kỹ năng nghe của bạn THẬT ĐÚNG. Nếu bạn có thể NÓI, bạn có thể NGHE nó. Vào đây để truy cập ngay lập tức.

Cool, Cool Sweat (Comics) In this module, find your English voice as you play and experiment with and then master some of the most difficult aspects of English pronunciation. Do you ever HEAR something that ISN'T there? Do you often NOT HEAR what IS there? Practice some Stress, Accent and Intonation Fluency and Memory Training RIGHT HERE that will get your listening JUST RIGHT ON. If you can SAY it you can HEAR it. Go here to register for immediate access!FREE!!

Module #2. Jasmine và Cherry! (Hoa Nhài và Hoa Anh đào) (Hội thoại trong sách giáo trình)(Textbook Dialogues)

two victorian ladies300

Gia tăng việc đào tạo tính lưu loát và các kỹ thuật ghi nhớ nâng cao khi bạn học cách: 1) Đi sâu vào những chi tiết nhỏ của một số cách diễn đạt phổ biến hàng ngày và cấu trúc ngữ pháp rồi 2) Bao quát lại để xem và cảm nhận được bức tranh lớn. Xem cách tất cả mọi thứ kết nối với nhau. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước sức mạnh trí nhớ của mình sau học phần này. LƯU Ý: Mục tiêu của học phần này KHÔNG phải là nhớ ĐOẠN ĐỐI THOẠI NÀY (mặc dù chắc chắn bạn sẽ nhớ nó). Mục tiêu là bạn làm chủ được một cách trong số nhiều cách để Ghi nhớ BẤT KỲ ĐOẠN ĐỐI THOẠI NÀO. Cũng sử dụng các kỹ thuật này để ghi nhớ cốt truyện của truyện ngắn, ý chính của câu chuyện đùa, những giai thoại, vv

Module #2. Jasmine and Cherry! (Textbook Dialogues) Develop advanced fluency training and memorization techniques as you learn to: 1) Zoom in on the minutiae of some common everyday expressions and grammar structures and then 2) Zoom out to see and feel the big picture. Feel amazed at your powers of memorization after this module. NOTE: The goal of this module is to NOT to memorize THIS DIALOGUE (although this you will certainly do). The goal is to master one way -of many- to Memorize ANY DIALOGUE. Use the techniques to also memorize plot lines of short stories, the gist of joke, anecdotes etc.

Peter paul and mary

Module #3 Nếu tôi có một cái búa !(Bài hát)!(Songs)!

Hãy hôn tạm biệt máy karaoke khi bạn đã học thuộc lời của một trong những bài hát phổ biến nhất mọi thời đại. Được hát bởi hàng trăm ca sĩ hàng đầu thế giới, bài hát này đang chờ bạn ngay lúc này. Một khi bạn đã học kỹ thuật ghi nhớ đơn giản này, bạn sẽ có thể thấy toàn bộ bài hát chỉ trong một cái liếc nhìn. Đến lượt bạn rồi, hãy chiếm lĩnh sân khấu và tỏa sáng dưới ánh đèn.*

Module #03. If I had a Hammer !(Songs) Kiss that karaoke machine goodbye as you learn the lyrics to one of the most popular songs of all time. Already sung by hundreds of the top world artists, this song is waiting for you now. Once you learn this simple memorization technique you will be able to see the entire song in a single glance. It's your turn now to take the stage and get under the spotlight.*

Module #4. Hôn Tôi! (hoặc) Đá Tôi! (trích đoạn hội thoại trong phim). (Short Movie Dialogue Excerpts) Kiss Me! Kick Me!

kissme4 355b

Mô-đun 4: Hôn tôi đi! Đá tôi đi! (trích đoạn hội thoại trong phim). Trong mô-đun này, chúng ta sẽ tìm hiểu theo một cách vui vẻ về các câu nghi vấn, mệnh lệnh, và khẳng định mang cảm xúc bên trong và học cách nhớ các câu nói ngắn, sắc sảo để những câu nói tiếng Anh của bạn có nội dung chứa đựng cảm xúc cần thiết. Với những câu hội thoại một chiều như thế này, bạn cũng sẽcó được sự khôn ngoan thực tế ngắn gọn sử dụng cho những trường hợp thỏa thuận giao kèo. Áp dụng những lời khuyên ở đây cho việc học tiếng Anh của mình, và bạn sẽ đạt tới cấp độ cao nhất. Go here for more on this lesson .....Hãy đăng ký ngay! Ở đây!

Module #4. Kiss Me! Kick Me! (Short Movie Dialogue Excerpts) In this module, a lighthearted look at power-packed Interrogatives, Imperatives and Affirmatives, learn how to memorize short, sharp utterances that fill your English with all the requisite emotional content. With this mostly one-sided dialogue you also receive some succinct down-to-earth wisdom into the bargain. Apply the advice herein to your English studies and there'll be no stopping you from going to the top. Don’t Wait to Subscribe! Here. Now!

4cand2test4b

Module #5 .Bốn ngọn nến !(Hài kịch ngắn)!(Comedy Sketches)!

Làm thế nào những bộ phim hài hỗ trợ cho việc học tiếng Anh của bạn? Theo những thông tin thu thập được, có rất nhiều cách nó giúp bạn. Sau đây là ba câu trích dẫn thuyết phục minh họa cho lý do tại sao bạn nên kết hợp các khía cạnh hài hước vào cuộc sống hằng ngày của bạn. "Cho đến nay, hài hước là hoạt động quan trọng nhất của bộ não con người" HOẶC "Hài hước là cách hiệu quả nhất để thực hiện một tuyên bố chính trị và nói những điều mà bạn muốn nói." HOẶC "Khi điều gì đó khó khăn, khủng khiếp, căng thẳng, điều luôn làm bạn vượt qua là sự hài hước." Ba lý do này chúng tôi trích từ những bản thảo nổi tiếng nhất (và ngớ ngẩn) trong bộ phim hài Anh.(Vào lúc bạn hoàn thành học phần này, bạn có lẽ sẽ thấy mình như là có thể bay lên vậy!)

Module #5. Four Candles !(Comedy Sketches)! How can comedy assist in your English studies? By all accounts, in a significant number of ways. What follows are three compelling quotes that illustrate why you should be incorporating the funny side to life in your daily schedule. "Humour is by far the most significant activity of the human brain." Edward de Bono "Humour is the most powerful way to make a political statement and say the things that you want to say." "When things are difficult, awful, stressful, the thing that always gets you through is a sense of humour." Three reasons why we include an excerpt from one of the most famous (and silly) sketches in British comedy. (By the time you've finished this module you just might feel like you can fly!)

Module #6. Người Hay Mơ Mộng của Serbia (Serbian Dreamer) (Truyện tranh)! (Comics).

Có được Mẫu Nhấn Âm trong Câu đúng là điều cơ bản nếu bạn muốn nghe rõ, mạch lạc và tự tin, không mơ hồ. Điểm Luyện Tập Phát Âm trong học phần này được thiết kế để giúp bạn tập trung vào âm nhấn chúng tôi đã đặt vào những từ nhất định để nhấn mạnh hoặc tương phản theo ý ngầm hoặc rõ ràng. Có thêm các chiến thuật và bài tập thực hành cho việc ghi nhớ câu.

top alezog topIm2

Module #6. Serbian Dreamer (Comics). Getting Stress Pattern in a Sentence right is essential if you want to sound clear, coherent and confident, not to mention unambiguous. The Pronunciation Practice Points in this module are designed to help you focus on the stress we place on certain words for contrastive or emphatic emphasis, either implicit or explicit. More strategies and practice exercises for memorizing sentences.

look0203 4b

Module #7 Looking !(Truyện tranh)!

Học và luyện tập thêm về nhấn âm và ngữ điệu trong học phần này. Thường thì chính những yếu tố này mới quyết định ý nghĩa của câu chứ không phải bản là các từ. Bằng cách sử dụng các hội thoại có thật trong thực tế cuộc sống, bạn sẽ học cách nhận biết và sử dụng chính xác ngữ điệu xuống để phân biệt giữa diễn đạt ngạc nhiên hay khó chịu). Đồng thời học cách nhớ các câu dài hơn. Phần này chỉ dành cho các subscriber.

Module #7. Looking !(Comics) More on intonation and stress in this module. Often, it is these elements that determine the meaning of a sentence and NOT the words themselves. Using authentic real-life dialogue, learn how to recognize and correctly use downward intonation to differentiate between surprise or annoyance and clarification). Learn also more ways to effortlessly memorize longer sentences! Available only to subscribers!

Module #8 The Monkey and the Crab!(Condensed Narratives: Retelling a story)

Mô-đun 8: Câu chuyện hấp dẫn khác về sự báo ứng và trừng phạt trong ngôi đền bằng giọng văn mô tả. Trong mô-đun này, nếu bạn đã đọc câu chuyện và nắm bắt được ý nghĩa đạo đức đằng sau câu chuyện, chúng ta sẽ biết cách làm sao để tóm lại những điểm then chốt và không bao giờ quên nó. Dối trá và lừa lọc luôn bị trừng phạt. Luôn có sự báo ứng đo đó chúng ta cần nhắc nhở bản thân mình. Nhớ lại về câu chuyện thông qua những điểm mấu chốt bằng cách sử dụng thì đơn giản gợi cho chúng ta nhớ về quá khứ và hướng tới tương lai. Như bạn thấy, ngữ pháp sẽ không hề tẻ nhạt, không chỉ ở đây mà còn ở các mô-đun bổ sung miễn phí khi bạn đăng ký. Tôi rất mong được gặp lại các bạn ở trong đó..

frogCrab355

Module #8 The Monkey and the Crab!(Condensed Narratives: Retelling a story)! Yet another gripping tale of vengeance and retribution in the pantheon of narratives. In this module, having read a story and internalized its underlying moral, we learn how to compact the key points and never forget them. Lying and cheating never go unpunished. There is always payback and we need to constantly remind ourselves. Condensing a story to only its key points through the use of the present tense both reminds us of the past and prepares us for the future. Grammar needn't be boring as you will see not only here but also in the free complementary modules once you have signed up. I look forward to see you on the inside!

imagine 355

Module #9. Bài hát "Imagine" của John Lennon!(Songs)!

Hầu hết chúng ta dễ dàng nhớ lời bài hát yêu thích nhưng nếu các tế bào thần kinh trong não bạn không tạo các nối tiếp đủ mạnh để mã hóa chúng ở nơi đầu tiên, điều này sẽ không xảy ra. Hãy xem liệu cách tiếp cận Holo-meme có hiệu quả cho bạn không nhé. Kết hợp ít nhất bốn giác quan (Thị giác, Thính giác, Cảm giác vận động và Nhận thức thời gian) khi mã hóa và xem nó hiệu quả và dễ dàng như thế nào.

Module # 9. Imagine by John Lennon!(Songs)! Most of us easily remember the lyrics to our favourite songs, but if the neurons in your brain are not making sufficiently strong synaptic connections to encode them in the first place, this is not going to happen. See if the Holo-meme approach works for you. Give the Holo-MeMe Memorization System a try! Incorporate at least four senses (Visual, Auditory, Kinaesthetic and Temporal) when encoding and see how much more effective and easy it is.

Module #10. Casablanca và nhiều hơn thế.. ..!(Để nhớ lời thoại trong bộ phim yêu thích của bạn)! (Memorizing Your Favourite Movie lines)!

casablanca ps3

Bạn có nhớ những câu bạn yêu thích trong bộ phim yêu thích của bạn? Hãy học cách có được lời thoại từ bất cứ cảnh quay nào trong phim, ghi nó vào bộ nhớ của bạn và sẵn sàng trích lại nó bất cứ lúc nào bạn cần: trong bất cứ cuộc trò chuyện, phát biểu, hay bài luận nào.....Dù những câu này bạn lấy từ những bộ phim kinh điển hay phim bom tấn mới nhất của Hollywood, một khi bạn gọi ra được nó- bạn có được nó, Bạn có muốn nói như diễn viên mà bạn yêu thích? Bạn cũng có thể làm được điều đó đấy. Phần này chỉ dành cho các subscriber..

Casablanca and more....!(Memorizing Your Favourite Movie lines)! What are some of your favourite lines in your favourite movies? Learn how to take the dialogue from any scene in any movie, put it in your head and be ready to quote it at any time you need it: in any conversation, any speech, essay.....Whether these lines come from the classics or the latest Hollywood blockbuster, you name it! You got it! Want to sound like your favourite actor or actress? You can do that, too.

top geraldTHEgorilla

Module #11. Gerald the Gorilla* !(Hài kịch)!(Comedy Sketches)!

Một vở hài kịch cổ điển từ những năm 70 ở Anh, trong đó một con khỉ đột* dạy chúng ta một số nguyên tắc cơ bản về ngữ điệu. Biết được từ nào là QUAN TRỌNG và từ nào KHÔNG phải là THIẾT YẾU nếu bạn muốn TIẾNG ANH của bạn được NGHE, CẢM NHẬN và THEO CÁCH tự nhiên. Trong học phần này, hãy xem SỰ LƯU LOÁT và TỰ TIN của bạn gia tăng đáng kể. * Rowan Atkinson hay còn gọi là Mr Bean.

Module #11. Gerald the Gorilla !(Comedy Sketches) A classic comedy sketch from the 70s UK in which a gorilla* teaches us some fundamentals of intonation. Knowing which words are IMPORTANT and which words are NOT is ESSENTIAL if you want your ENGLISH to SOUND, FEEL and BE natural. In THIS module, see your FLUENCY and CONFIDENCE increase DRAMATICALLY. * Rowan Atkinson aka Mr. Bean!

Module #12. ĐI BÁC SĨ: Visit to the Doctor!(Textbook Narratives & Dialogues)!

Một người đàn ông tới gặp bác sĩ để khám định kỳ hàng năm và nhận được tin tồi tệ nhất mà anh không bao giờ ngờ tới. Mặc dù anh cảm thấy hoàn toàn ổn, nhưng y tá lại nghĩ khác và sau khi tiến hành kiểm tra tổng thể, cô đưa anh vào phòng phẫu thuật để hỏi ý kiến bác sĩ. Họ tiến hành kiểm tra Q&A cuối cùng để xác nhận những nghi ngờ của cô. Sau một chuỗi dài vô tận các câu hỏi và thăm dò, bác sĩ nói với người đàn ông bằng giọng điệu ảm đạm, “Vâng, tôi phải nói

victorianDoctor355 1

Một người đàn ông tới gặp bác sĩ để khám định kỳ hàng năm và nhận được tin tồi tệ nhất mà anh không bao giờ ngờ tới. Mặc dù anh cảm thấy hoàn toàn ổn, nhưng y tá lại nghĩ khác và sau khi tiến hành kiểm tra tổng thể, cô đưa anh vào phòng phẫu thuật để hỏi ý kiến bác sĩ. Họ tiến hành kiểm tra Q&A cuối cùng để xác nhận những nghi ngờ của cô. Sau một chuỗi dài vô tận các câu hỏi và thăm dò, bác sĩ nói với người đàn ông bằng giọng điệu ảm đạm, “Vâng, tôi phải nói rằng tôi rất vui khi thấy ông ngồi xuống. Thưa ông, tôi đã có được phần nào kết luận không thể né tránh…”. Ông dừng lại và nhìn ra xa, những đường nét trên khuôn mặt của ông biểu cảm méo mó một cách kỳ lạ. “Có vấn đề gì vậy, thưa bác sĩ?” – người đàn ông hỏi. “Hãy nói cho tôi biết! Có chuyện gì vậy?” Bác sĩ nhìn sâu vào mắt người đàn ông, tìm kiếm câu trả lời mà ông không thể tìm được trong kho kiến thức y học đồ sộ mà ông đã cất công xây dựng trong suốt sự nghiệp lâu dài và uy tín của mình. Ông nói……ĐỌC THÊM….. Read on.....

Module #12 A man visits the doctor for his yearly check-up only to be given the worst news he could ever expect. Although he feels absolutely fine, the nurse thinks otherwise, and after giving him a thorough examination, she takes him into the surgery for the consultation with the doctor, a final Q & A to confirm her suspicions. After what seems like an endless series of questions and probes, the doctor says to the man in a grave tone and somber voice, "Well, I must say I'm glad you're sitting down. Sir, I have reached a somewhat inescapable conclusion....." He paused and looked away, the lines in his face taking on some strangely contorted configurations. "What, Doctor?” asked the man, “Tell me! What is it?" The doctor looked deep into the man’s eyes, looking for answers he had been unable to find in his vast repository of medical knowledge he had built up over his long and prestigious career. He says…... READ MORE.....!

Module #13. Vision Girl (Truyện tranh)Comics)!

Trong học phần này, chúng ta thực hành sử dụng một mẫu ngữ điệu phổ biến được dùng khi đọc một danh sách liệt kê các mục, kể lại sự việc hoặc kể lại một câu chuyện. Chunking - quá trình kết hợp nhiều mẩu thông tin với nhau thành một đơn vị ngữ nghĩa - là trọng tâm của hợp phần ghi nhớ.

Module #13. Vision Girl !(Comics)! In this module we practise using one common intonation pattern employed when reciting a list of items, recounting facts or retelling a story. Chunking, a process by which many pieces of information are bound together into one semantic unit, is the focus of the Memorization component.

Module #14. Pete !(Truyện tranh)(Comics)!!

Sao chép lại một số mẫu nhấn âm và ngữ điệu phổ biến nhất đôi khi là một nhiệm vụ khó chịu. Chúng có bao giờ làm bạn thấy lạ lẫm, bối rối, có khi là chút ngu ngốc? Ồ, không chỉ có mình bạn đâu. Khi bạn dành thời gian hoàn thành tất cả các bài tập trong học phần này, hãy tạm biệt những cảm xúc như thế vì bạn đã thêm một thành phần thiết yếu cho chiến lược học tập của bạn: hạt giống cho sự nảy nở của việc 'BẠN nói tiếng Anh'. Rất vui được gặp bạn.

pete topIMM2b

Module #14. Pete !(Comics) Duplicating some of the most common stress and intonation patterns in conversations can sometimes be a frustrating task. Do they ever make you feel strange, embarrassed, not to mention a little stupid? Well, you are not alone. By the time you have completed all the exercises in this module, say goodbye to such feelings as you add an essential component to your learning stategies: the seed for the emergence of the 'English speaking YOU'. Nice to meet you!

manWoman5

Module #15 Người phụ nữ doi (Hội thoại trong giáo trình) The Hungry Woman! (Textbook Dialogues)

Như trong Học phần #2 miễn phí của bạn, một cách phổ thông khác, đó là các bộ phim hay câu chuyện thường ngày mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó. Tuy nhiên trong lần này, hãy xem trí tưởng tượng, kỹ năng ghi nhớ và năng lực diễn xuất của bạn phát huy khi đặt mình trong CHẾ ĐỘ NỘI LỰC khi bạn tập trung vào câu chuyện của ba nhân vật. Lần này, xem bạn thực sự có thể tối đa hóa hiệu quả khả năng ghi nhớ của bạn như thế nào. Lần này, bạn sẽ thấy chính mình đưa việc học ngôn ngữ lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Module #15 The Hungry Woman! (Textbook Dialogues) As in your Module #2, another ordinary, everyday drama or narrative that anyone might find themselves in. This time, however, see your imagination, memorizing skills and acting prowess are in POWER MODE as you focus on the lines of three characters in the conversation. This time, see how you really can maximize the effectiveness of your memorizing capabilities. This time, see how you can take language learning onto a whole new level.

Module #16. Vì sao tôi gia nhập Sa-tăng giáo ! (Truyện tranh) !(Comics)!

Rất nhiều mẫu ngữ điệu tiếng Anh đơn giản lúc đầu lại có vẻ khó khăn. Sau tất cả, chúng là kết quả do suy nghĩ tạo nên trong một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Một khi bạn đã hoàn thành các bài tập lưu loát trong Học phần này và bổ sung nó vào thói quen ghi nhớ, bạn sẽ rất hài lòng với tất cả những cải thiện bạn đạt được và có lẽ bạn sẽ vui mừng nhảy múa......

ulrTOP4imm

Module #16. Why I Joined a Satanic Cult !(Comics)! Many of the simplest intonation patterns in English can seem daunting at first. They are, after all, the result of thoughts created in a completely different language. Once you have completed the fluency exercises in this Module and supplemented it with the Memorization routines you will be so happy with all the improvements you just might be jumping with joy..!

victorianSeaside270

Phần thưởng đặc biệt đi kèm Mô-đun #1-#3 #3 (Special Bonus Modules)

..Không! Đây không phải là một chuyến du lịch đến bãi biển- Hãy xem một vài ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho người đăng ký. Phần Thưởng #1 Cách ghi nhớ bất kỳ từ vựng nào. Học một trong số các kỹ thuật đã có cách đây gần 2000 năm giúp cho việc ghi nhớ bất kỳ từ nào cũng thật đơn giản**...... Phần Thưởng #2 Bạn có thể đã chơi trò chơi "Hai mươi câu hỏi" nhằm khuyến khích suy luận và sáng tạo. Đây là một trò chơi giúp ..Không! Đây không phải là một chuyến du lịch đến bãi biển- Hãy xem một vài ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho người đăng ký. Phần Thưởng #1 Cách ghi nhớ bất kỳ từ vựng nào. Học một trong số các kỹ thuật đã có cách đây gần 2000 năm giúp cho việc ghi nhớ bất kỳ từ nào cũng thật đơn giản**...... Phần Thưởng #2 Bạn có thể đã chơi trò chơi "Hai mươi câu hỏi" nhằm khuyến khích suy luận và sáng tạo. Đây là một trò chơi giúp

top150eagle tr500
top150ape0
top150irlp
top150psyc
top150eagle tr500
top150ape0
top150eagle tr500
top150ape0
top150ape0
top150irlp
top150psyc
top150irlp
top150psyc
top150psyc

Click on the image to get your FREE introductory minimodules. Special Bonus Modules #1, #2 & #3. No! Not a trip to the seaside.(+++) Watch this space for details on a couple of bonuses available for subscribers only. Bonus #1: How to memorize any word! Learn a variation of a technique almost 2000 years old which makes memorizing any word effortless: from one with just one letter and syllable ie 'a' to one with 28 letters and 12 syllables ie 'antidisestablishmentarianism'. Bonus #2: You may have played a variant of the parlor game called "Twenty Questions" which encourages deductive reasoning and creativity. This is a memorization gamed called "Twelve Questions" in which helps you(+++)master the use of (+++) with what I regard as the top 7 most important words in the English Language. Find out what they are and why they are you best friends by clicking here. Bonus #3: If you have kids (or are just a big kid yourself) and either of you have ever had trouble with spelling rules then this is for you. !!! :(+++) >> But something equally pleasant...There'll be a lot more bonuses along the way. See below!

Bonus Module #1. Cách sử dụng cơ bản và Khái niệm Thì hiện tại đơn (Miscellaneous Memorizations)

star impossible300sm

Học cách sử dụng Thì Hiện Tại Đơn và hiểu (và cảm nhận) theo bản năng các khái niệm thời gian đa dạng mà nó quy định một cách thật tự nhiên, không mệt mỏi và thật dễ dàng theo nhiều cách khác nhau. Khi bạn đang đứng yên hay ngồi yên – có đúng là tình huống này dùng không – hay khi bạn đang bay vút lên và quay cuồng quanh thiên hà với tốt độ hơn 30km/giây? Thì Hiện Tại Đơn? Có bao nhiêu loại và cách dùng? Hãy bỏ qua câu hỏi đầu tiên và nhấn vào đây để có câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, cùng với thông tin làm thế nào để nhận được học phần miễn phí chỉ bạn cách ghi nhớ mọi điều này chỉ dưới 10 phút và nhớ nó suốt đời.Đừng ngại để lại tên và email của bạn ở đây.???

Bonus Module #1. Essential Uses and Concepts of the Simple Present Tense (Miscellaneous Memorizations) Organically, painlessly and effortlessly learn the many different ways we use the Simple Present Tense and instinctively understand (and feel!) the various concepts of time it prescribes. When you are standing still or sitting stationary, is this really the case, or are you hurtling and whirling through the galaxy at more than 30 km/sec? The Simple Present Tense? How many types and uses are there? Ignore that first question and click here for answers to the second and details on how to get your free module showing you how to memorize all this in 10 minutes or less and remember it for a lifetime. Free by leaving your name and email here.

vicac344

Bonus Module #2. Làm thế nào để nhận ra các danh từ một cách nhanh chóng? (Học ngữ pháp mà như không học)

Sử dụng Holo-meme®, ghi nhớ 12 cách dễ sử dụng, trong đó danh từ được tạo thành và cách ngay lập tức phân biệt chúng và các loại từ khác. Bạn sẽ không phải suy nghĩ về những từ này loại nào ngay khi bạn hoàn tất học phần này. Tự động nhận biết. Cần rất ít kiến thức ngữ pháp.

Module #2. How to Instantly Recognize Nouns !(Grammar Rules WITHOUT Grammar #1) Using a Holo-meme®, memorize 12 foolproof ways in which nouns are created and how to instantly differentiate between them and other kinds of words. You won't have to think about what these words are once you have finished this module. Automatic recognition. Minimal knowledge of grammar required!on>>>page>>> Zoom in on the absolute essentials of the most common tense. Learn to recognize the 5 time concepts it prescribes and 13 uses. Using holo-memes, memorize and learn all this in 10 minutes or less. Remember it for a lifetime.* Scroll down for more info and leave your name and email here for instant access.

Bonus Module #3. Ngày tháng của các sự kiện lịch sử (Ghi nhớ tổng hợp) (Miscellaneous Memorizations)

vicac344

Điều này không chỉ dành cho bạn mà nếu bạn đã có con, nó còn dành cho con bạn nữa -. Lấy cảm hứng từ cô cháu gái 10 tuổi của tôi – bé được giao nhiệm vụ nhớ một chuỗi ngày quan trọng trong lịch sử Việt Nam, học phần này là phần thưởng đầu tiên cho những ai đăng ký. Nếu bạn đã từng phải làm điều gì tương tự và gặp rắc rối, học phần này sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn khác để xem xét đưa vào chiến lược ghi nhớ của bạn.

Bonus Module #3.Dates of Historical Events (Miscellaneous Memorizations) Inspired by my 10 year-old niece who had been assigned the task of memorizing a string important dates in Vietnamese history, this is the first of several bonuses for subscribers. If you have ever had to do something similar and had trouble, this module will give you another angle to consider in your memorization strategies.

top vis

Mệt mỏi vì ép mình học tiếng Anh?

Đừng để điều này kéo dài! Hãy đứng lên! Dành lấy QUYỀN! Nhận hai bài mẫu miễn phí ngay. Ở đây và tại đây. Nhận hơn hai bài mẫu bằng cách để lại tên và email. Thông tin chi tiết về khóa học và khuyến mãi thời gian có hạn tại đây. Chỉ dành cho những ai nghiêm túc dũng cảm áp dụng! Hoặc những ai MUỐN được như thế! *24 giờ tập trung cao độ (hoặc gần 1,500 phút trải dài trong 12 tuần; trung bình ÍT NHẤT 20 phút mỗi ngày, 6 ngày một tuần.)

Power up Memory and Fluency through 24 Hour* Course. Sick of being being force-fed English? Don't take it any longer! Take a stand! >+>Get two free samples immediately>+>. Here and here. And two more by leaving a name and email here. Further details on the course and special limited time offer here for the adventurous. Further details on the course and special limited time offer here. Only the seriously intrepid need apply! Or those WANTING to be!. *24 highly-focussed hours or almost 1,500 minutes spread over 12 weeks; (20 minutes a day, 6 days a week.)!Disclaimer!!!

Disclaimer.

The seven most important words are.......
Who What Where When
How Which Why

and then there are those that are almost as important such as:

Are Is Do

and

Were Was and Did

Go back

Go back

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
chào mừng bạn đến holo-meme .

Copyright © http://efangoll.club 2016

Disclaimer

Disclaimer Text
<>